Patienthotellet er et moderne alternativ til hospitalsindlæggelse, hvis du er selvhjulpen som patient eller patient med pårørende som hjælper.

Opholdet koster ikke noget for dig som patient, og det er en del af indlæggelsesforløbet.

Det er den afdeling, du er tilknyttet, der visiterer dig til patienthotellet.

Patienthotellet giver mulighed for, at pårørende kan overnatte sammen med patienten.


Dit forløb hos os

Reservation af værelser til patienter foregår via sengeafsnittene

Din egen mobiltelefon må bruges, hvis andet ikke er anvist


De fysiske rammer


Mad og drikke


Pårørende


Kontakt

Sygeplejersken på Patienthotellet

Telefon

2477 9187

For vejledning og andre lettere sygeplejeopgave, når du er på hotellet

Reservation af værelser til pårørende

Adresse

Aarhus Universitethospital
Patienthotellet
Indgang A, Plan 13, A1303
Palle Juul-Jensens Boulevard 91
8200 Aarhus N

Se kort

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.