Her kan du læse om din operation, baggrunden for den, og om, hvordan du skal forholde dig til operationen både før og efter.

For at få et godt og trygt forløb i forbindelse med operationen af kunstigt led i tommelfingerens rodled, er det vigtigt, at du er godt forberedt. Vi forventer derfor, at du i god tid inden operationen læser og forbereder dig her.


Vær opmærksom på

Se tidslinjen for dit forløb


Forbered dig til operationen

Arranger transport hjem fra hospitalet

Køb smertestillende medicin

Forbered dig på hverdagen efter operationen

Sygemeld dig fra dit arbejde

Find en pårørende eller ven, der kan være hos dig det første døgn

Forbered dig på, at du ikke må køre bil før 6 uger efter operationen

Kontakt os inden operationsdagen ved insektstik, sår eller sygdom

Følg anbefalingerne om ernæring, alkohol og rygning


På operationsdagen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Se her hvorfor du skal faste inden din operation

Tag din medicin som du plejer - dog ikke blodfortyndende

Tag et bad og tag rent tøj på

Når du ankommer til Dagkirurgi


Om operationen

Formålet med operationen

Sådan forløber operationsdagen

Du bliver bedøvet vha. nerveblokade eller fuld bedøvelse

Se video om bedøvelse

Selve operationen

Operationen varer ca. 1½ time

Her får du ar

Forventninger til håndens funktionsevne efter operationen


Risici og bivirkninger

Infektion

Ændret følesans

Protesen kan løsne sig fra knoglen eller gå af led


Efter operationen

Opvågning efter operation i Dagkirurgi

Udskrivelse fra Dagkirurgi

Gips og tommelskinne efter operationen


Genoptræning

Du skal i genoptræning


Når du kommer hjem

Guide til håndtering af smerter, hævelse m.v. efter operationen

Det er normalt at din hånd/arm hæver op efter operationen

Smerter og smertestillende

Se video om smertebehandling

Du kan opleve forstoppelse

Du kan opleve kvalme

Hold øje med gipsen

Aflast tommelfingeren fra tunge dagligdags aktiviteter i op til 12 uger


Videre forløb

Gips og sting fjernes efter 2-3 uger

Kom til kontrol 3 måneder efter operationen


Mere information

Forløbet kan påvirke dig psykisk

Gode råd til at håndtere den psykiske påvirkning


Kontakt

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Håndklinikken ved problemer eller hvis du har spørgsmål:

Håndklinikken

Tlf: 7845 4160 i vores åbningstid som er alle hverdage fra klokken 08.00 til 15.30.

Lægevagten

På hverdage mellem klokken 16.00 og 08.00 samt i weekender skal du kontakte lægevagten:

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang J3

Tlf.: 70 11 31 31

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.