En synkefunktionsundersøgelse er en røntgenundersøgelse af synkefunktionen.

I forbindelse med indtagelse af kontrast og kontrastholdige fødeemner, kan man vurdere fødens behandling i mundhulen og den videre passage gennem svælget til spiserøret.

Hvis man ved undersøgelsen påviser forhold, der kan forklare dine synkeproblemer og man vurdere, at der er behov for enten yderligere undersøgelse i fuld narkose eller en operation, vil du blive henvist til det.

Der kan også findes andre forhold, der kan forklare dine synkeproblemer. I den forbindelse kan man afprøve forskellige kompensatoriske teknikker som f.eks. ændring af hovedstilling, siddestilling, ændring af fødens konsistens og/eller mængde.

Information og instruktion om dette vil forgå enten via en øre,- næse-, halslæge eller en ergoterapeut med viden om synkeproblemer.


Forbered dig til undersøgelsen

Du må gerne spise og drikke


På undersøgelsesdagen

Undersøgelsen tager cirka 45 minutter


Om undersøgelsen

Sådan foregår undersøgelsen


Risici og bivirkninger

Er røntgenstråler farlige?


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.