Hop til hovedindhold

MANGLER KORT INTRO TIL UNDERSØGELSEN


Forbered dig til undersøgelsen

Planlæg hvornår du vil opsamle urinen

Opbevar din dunk forsvarligt

Fortæl personalet, hvis du har brug for mere end én dunk

Sørg for at drikke mindst 1,5 liter væske i opsamlingsdøgnet


På undersøgelsesdagen

Skriv dit navn, cpr.nr. og afdeling på urindunken

Notér starttidspunkt og tøm blæren før opsamling

Saml al urin i 24 timer og notér sluttidspunkt

Opbevaring og aflevering af fyldte dunke

Det er meget vigtigt, at

Det er meget vigtigt, at du opsamler al urin i perioden


Om undersøgelsen

Tis ikke direkte i dunken, da der er syre i, som kan sprøjte op og irritere huden

Hvis du spilder urinen


Mere information

Hvis du har brug for flere dunke

Hvis du skal samle i mere end ét døgn


Kontakt

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme Klinik

Telefon

7845 3800

Telefontid

Sekretæren, mandag – fredag kl. 8.30 – 15.00. 

I tidsrummet kl. 8.30-10.30, er der rigtig mange, der ringer til os, så hvis du vil undgå ekstra ventetid, anbefaler vi, at du ringer uden for dette tidsrum.

Adresse

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
Aarhus Universitetshospital
Indgang C, Plan 2, krydspunkt C217
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

Du kan med fordel benytte Aarhus Universitetshospitals app til at finde vej på Aarhus Universitetshospital. 

Hent appen "AUH Find vej app", der viser vej til indgangen: