Suspenderede patientrettigheder

En række patientrettigheder er blevet suspenderet på grund af situationen med COVID-19.

Rettighederne er suspenderet for at bevare kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme. Bl.a. patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling.

Du kan læse mere om de suspenderede patientrettigheder på Patientkontorets hjemmeside:

  

Se din journal

Hvem må se din elektroniske journal?

Din ret til information

Dit medansvar: fortæl og spørg

Erstatning

Frit sygehusvalg

Hjælp til transport

Indrapporter en utilsigtet hændelse

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klager

LUP: Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed

Mulighed for at brevstemme

Tavshedspligt

Tolk - Interpretation services

Ventetider

Videregivelse af dine helbredsoplysninger