- et frivilligt rehabiliteringstilbud og mødested for tidligere intensivpatienter og pårørende 

Om Intensiv Café

- Her kan du finde oplysninger om hvad intensiv caféen er, om det er noget for dig og hvor du finder vores mødelokale. Du kan også se en film om at være besøgende i cafeen.

Tiden under indlæggelse på en intensivafdeling

- Her kan du læse om hvordan det er at være indlagt på en intensivafdeling og hvordan en typisk dag kan se ud.

Tiden efter udskrivelse fra intensivafdeling

- Her kan du læse tidligere patienters beskrivelse af eftervirkningerne af, at have været indlagt på en intensivafdeling.