Afdelinger

Børn og Unge
Bandling af børn

Akutafdelingen
Modtagelse af børn med akutte skader eller akut opstået sygdom. 

Alle afdelinger
Oversigt over alle afdelinger på hospitalet

Børn og undersøgelser

Røntgen og skanning
Information i børnehøjde om de forskellige undersøgelser

Børn og operationer

Børn i dagkirurgi
Når et barn skal opereres og hjem samme dag 

Fasteregler for børn 0-15 år
Se, hvad dit barn må og ikke må spise og drikke før en operation

Bedøvelse af børn
Sådan foregår det, når et barn skal bedøves

Opvågningsafsnit for børn
Sådan foregår det, når barnet vågner efter operationen

Socialrådgiver

I skal henvende jer til en sagsbehandler i kommunen, hvor I bor, hvis der opstår sociale problemer i forbindelse med jeres barns sygdom/indlæggelse.

I børneafsnittet kan vi hjælpe med at udfylde diverse attester om økonomisk godtgørelse, skoletransport etc.

Undervisning af skolebørn

Hvis dit barn normalt går i skole, går det også i skole, mens det er indlagt. Vi tilbyder undervisning fra 1-10. klasse. Undervisningen bliver tilrettelagt i et tæt samarbejde med barnets egen skole. 

Husk at medbringe dit barns egne bøger.