Ca. 10% af de sygeplejersker, der er ansat på Aarhus Universitetshospital, er udtaget til strejke fra lørdag 19. juni.

Du får besked, hvis din tid bliver udsat

Disse afdelinger er omfattet af konflikt

Har du bestilt transport til en udsat tid?

Kritiske og akutte behandlinger berøres ikke

Patientrettigheder under strejke