AUH Find vej app

   

Du kan finde frem til alle afdelingerne og parkeringspladser mm. i Aarhus og Skejby med AUH Find vej app. I Skejby kan appen også bruges indendørs, så den fører dig helt hen til det rigtige sted på hospitalet.

Hent appen her:

App Store
  

Google Play

Medicintjek

Søg på et produkt eller scan stregkoden på medicinæsken og få adgang til oplysninger om bl.a. produktets navn, virksomt indholdsstof, opbevaring, indikationer, anbefalet dosering, styrke, pris, indlægsseddel og evt. risici ved samtidig brug af flere præparater. Produkter kan gemmes i en bogmærkeliste, hvorfra man kan checke om der er kendte risici ved at tage dem sammen.

Med Medicintjek har du én samlet indgang til information fra hjemmesiderne medicinpriser.dk, medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og sundhedsstyrelsen.dk.

Hent appen her:

App Store 

Google Play

Find behandler

Sundhed.dk's app samler nogle af de mest brugbare informationer fra den populære funktion ’Find behandler’.

Med app'en kan du finde adresser og åbningstider på alle behandlere eller nærmeste behandler i forhold til hvor, du er lige nu, ringe op og overføre numre til din telefonbog. Du kan også bruge app'en til at tjekke tandlægepriser og se ventetider hos speciallæger.

Hent appen her:

App Store 

Google Play

Patienthåndbogen

Vil du vide mere om sygdomme, symptomer og behandlinger kan du søge i Patienthåndbogen. Her finder du over 3.000 sygdomsartikler og mere end 2.000 illustrationer i form af tegninger, røntgenbilleder, fotos, animationer og videoer.

Hent appen her:

App Store

Google Play

Akuthjælp

Med den nationale akuthjælp-app kan du lynhurtigt få et overblik over samtlige skadestuer, akutmodtagelser, skadeklinikker mm i Danmark. Du kan ringe direkte op til lægevagten og finde åbningstider på dit nærmeste apotek. Hvis du i en akut situation har brug for tandlæge, kiropraktor eller psykiatrisk hjælp kan du også slå det op i app’en.

Hent appen her:

AppStore

Google Play

Flere apps fra Sundhedsvæsenet

 

Der kommer hele tiden nye sundhedsrelevante apps. Find bl.a. apps om UV-indeks, demens, håndhygiejne og rygningsafvænning på linket herunder: 

Flere apps fra Sundhedsvæsenet

   

Behandlingsspecifikke apps fra Aarhus Universitetshospital

AchillesS (om achillesseneirritation)

App'en henvender sig til personer med overbelastet achillessene, der er henvist til Idrætsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital. App'en indeholder vejledning i hensigtsmæssig træning og behandling. Indholdet er udarbejdet af Idrætsmedicinsk klinik og Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Hent appen her:

App Store

Google Play


CTS (karpaltunnelsyndrom)

Denne App henvender sig til personer med karpaltunnelsyndrom, der har behov for behandling af en læge og en ergoterapeut. Indholdet er udarbejdet af Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen i samarbejde med Håndkirurgisk sektor på Aarhus Universitetshospital.

Hent appen her:

App Store

Google Play

IV-medicin hjemme

App'en hjælper patienter, der er udskrevet til behandling i hjemmet med intravenøs behandling (IV). I app'en får hjemmesygeplejerske, pårørende og patient oplærning i, hvordan IV-medicinen gives. App'en indeholder derudover en samlet information om IV-behandling.

Hent appen her:

App Store

Google Play

KemoGuide1

Læs her om de spørgsmål, der ofte melder sig ved kræftsygdom og behandling. Hent også KemoGuide2 om mulige bivirkninger ved kemoterapi. Personalet fortæller dig hvilke bivirkninger, der er relevante for dig. OBS - i bunden af hver side er der et højtalerikon - tryk på dette for at få teksten læst op.

Hent appen her:

App Store 

Google Play 

Kemoguide2

Her beskrives 16 mulige bivirkninger ved kemoterapi, men ikke alle er relevante for dig. Lægen og sygeplejersken vil fortælle, hvilke bivirkninger du eventuelt kan få af din behandling. OBS - i bunden af hver side er der et højtalerikon - tryk på dette for at få teksten læst op.

Hent appen her:

App Store

Google Play

Leddegigt

Denne App henvender sig til personer med leddegigt. Formålet er at komme med gode råd om, hvordan du lever så aktivt et liv som muligt. Du kan finde vejledning om brug af hænder, fødder og fodtøj, motion samt styrketræning. Indholdet er udarbejdet af Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 

Hent appen her:

App Store

Google Play

Mit Forløb (Operation for tyktarmskræft)

Mit Forløb er til dig der skal igennem en operation for tyktarmskræft. Appen forbereder dig og dine pårørende på alt det, du skal igennem både før, under og efter indlæggelsen.

Hent appen her:

Appstore

Google play

Ryggigt

Denne App henvender sig til dig, der lige har fået konstateret rygsøjlegigt. Formålet er at give gode råd til, hvordan du lever et så aktivt liv som muligt. I appen finder du vejledning om test af bevægelighed samt konditions- og styrketræning. Udarbejdet af Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Hent appen her

App Store

Google Play

SpringerK

App'en henvender sig til personer med springerknæ, der er henvist til Idrætsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital. App'en indeholder vejledning i hensigtsmæssig træning og behandling. Indholdet er udarbejdet af Idrætsmedicinsk klinik i samarbejde med Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 

Hent appen her:

App Store

Google Play