Verdensmaal-ikon-01.pngVerdensmaal-ikon-02.pngVerdensmaal-ikon-03.pngVerdensmaal-ikon-04.pngVerdensmaal-ikon-05.pngVerdensmaal-ikon-06.pngVerdensmaal-ikon-07.pngVerdensmaal-ikon-08.pngVerdensmaal-ikon-09.pngVerdensmaal-ikon-10.pngVerdensmaal-ikon-11.pngVerdensmaal-ikon-12.pngVerdensmaal-ikon-13.pngVerdensmaal-ikon-14.pngVerdensmaal-ikon-15.pngVerdensmaal-ikon-16.pngVerdensmaal-ikon-17.png

Med ca. 10.000 ansatte og et budget på godt 7 milliarder har vi på Aarhus Universitetshospital en forpligtelse til at forholde os til, hvor vi kan gøre en forskel for verdensmålene.

Dels kalder klimaforandringerne på omfattende både globale og lokale handlinger nu, og dels adresserer verdensmålene også de markante problemer med kroniske sygdomme, overvægt, rygning og ulighed i sundhed; områder hvor vi som regional institution har en forpligtigelse til at bidrage til.

FN vedtog på sin generalforsamling i 2015 i alt 17 verdensmål – og 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

AUH har gang i en række aktiviteter, som harmonerer med verdensmålene, men vi arbejder fortsat på at konkretisere, hvordan vi i de kommende år skal arbejde med opfyldelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Nedenfor kan du se status indenfor de enkelte områder og få et smugkig på de foreløbige mål for 2024 og 2030:

2 - Stop sult

3 - Sundhed og trivsel

4 - Kvalitetsuddannelse

5 - Ligestilling mellem kønnene

6 - Rent vand og sanitet

7 - Bæredygtighed og energi

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

10- Mindre ulighed

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

13 - Klimaindsats

15 - Livet på land

17 - Partnerskab for handling