Vision

Det er Aarhus Universitetshospitals vision at tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Vi skal være patienters og fagprofessionelles sikre valg.

Mission

Aarhus Universitetshospital udvikler og varetager højt specialiseret behandling, forskning og uddannelse på internationalt niveau.  

Aarhus Universitetshospital er til for områdets borgere og for alle
patienter med behov for højt specialiseret behandling

Strategier

  • Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske
  • Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne
  • Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere
  • Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenets udvikling regionalt, nationalt og internationalt
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde  

Værdier

  • Dialog
  • Dygtighed
  • Dristighed
  • Ordentlighed