En uddybning af AUHs strategier

Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske

Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne

Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere

Vi skaber resultater gennem samarbejde

Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenet regionalt, nationalt og internationalt