Gunhild.jpgChef for Økonomi og Planlægning

Gunhild Lambertsen Birkemose 

Tlf. 4224 3310

E-mail: gunhbirk@rm.dk

Jeanette Højmose Madsen, Leder af Regnskabsenheden, Aarhus UniversitetshospitalLeder af Regnskabsenheden
Jeanette Højmose Madsen

Mobil: 2278 7779
E-mail: jeanmads@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Personaleleder og øverste faglig ansvarlig for opgaverne
der løses i Regnskab.

Udstationeringssamtaler ift. bevillinger fra internationaliseringspuljen