Marianne Gudmundsson.jpgKonstitueret chef for Økonomi og Planlægning

Marianne Gudmundsson

Tlf. 2499 5603

E-mail: marigudm@rm.dk

 

 

Jeanette Højmose Madsen, Leder af Regnskabsenheden, Aarhus UniversitetshospitalLeder af Regnskabsenheden
Jeanette Højmose Madsen

Mobil: 2278 7779
E-mail: jeanmads@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Personaleleder og øverste faglig ansvarlig for opgaverne
der løses i Regnskab.

Udstationeringssamtaler ift. bevillinger fra internationaliseringspuljen

Jens Adelhart Riis
Konst. leder af Afdelingssupport
Tlf.: 5217 8506
E-mail: jensriis@rm.dk

Primære ansvarsområder: 

Kristian Hansen

Konst. leder af Planlægningsenheden

Tlf.: 4023 6426

E-mail: krisha@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Leder af Økonomienheden - Vakant