Sundhedsfaglig kvalitetskonsulent

CHRANT.jpgChristina Egelund Antonsen
Mobil: 2478 5990
e-mail: chrant@rm.dk

Primært ansvarsområde:

 • Sikkert Patientflow
 • Sikkert OP Flow

Konsulent

Dorit JensenDorit Jensen
Tlf.: 2478 5013
e-mail: dorit.jensen@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • e-Dok koordinator
 • E-læringskoordinator
 • Validering af opslag i patientjournaler mm ifm. kvalitets- og forskningsprojekter
 • Plan2learn
 • SEB-administrator (Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring) - adgang til DPSD
 • Økonomien i Kvalitet og Patientinvolvering

Risikomanager

Dorthe LethDorthe Leth
Mobil: 2977 7669
e-mail: dortleth@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)
 • Forbedringsarbejde

Sundhedsfaglig kvalitetskonsulent

Grete KistrupGrete Kistrup
Tlf. 4016 3867
e-mail: grete.kistrup@aarhus.rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Hygiejne - herunder sekretariatsbetjening af Hygiejneudvalget
 • Ernæring - herunder sekretariatsbetjening af Ernæringsudvalget
 • Sekretariatsbetjening af POCT-udvalget AUH
 • Patientklager

Risikomanager

Inge Selchau JørgensenInge Selchau Jørgensen
Mobil: 2977 7670
e-mail: inge.joergensen@skejby.rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)
 • Forbedringsarbejde

Kvalitetskonsulent

Julie Marie Mygdal JørgensenJulie Marie Mygdal Jørgensen
Mobil: 2977 7671
e-mail: julie.joergensen@ps.rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Kliniske Kvalitetsdatabaser under RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program
 • Forbedringsarbejde
 • Patientvenlig epikrise
 • Kvalitetsdata på BI-portalen (herunder undervisning for ledere og medarbejdere på AUH

 

Kvalitetskonsulent

Kamilla Anne NæstedKamilla Anne Næsted
Mobil: 2977 7672
e-Mail: caminaes@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Kliniske Kvalitetsdatabaser under RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program)
 • Kvalitetsdata på BI portal (herunder undervisning af ledere og medarbejdere)
 • LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)
 • Spørgeskemaundersøgelser SurveyXact
  • evalueringer af hospitalets introduktion for nyansatte
  • evalueringer af basiskompetenceudvikling COVID-19 Beredskab på AUH
 • Fælles Medicinkort (FMK)
 • Forbedringsarbejde (Forbedringsvejleder)

Kvalitetskonsulent

Karen Berntsen
e-mail: karebern@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Nationale Lærings- og Kvalitetsteams (LKT)
 • Forbedringsvejleder på diverse projekter i afdelingerne
 • Hospitalskontaktperson for e-Dok
 • Patientansvarlig Læge (PAL)

Chefkonsulent

Stine Rasmussen

Tlf. 2032 3715
e-mail: stnrsm@rm.dk

Primært ansvarsområde:

Sikkert OP Flow