Lisbeth Kallestrup.jpgChef for Kvalitet og Patientinvolvering

Lisebeth Kallestrup

Mobil: 4046 8010

E-mail: lisbka@rm.dk

Anette schouv.jpgChef for Uddannelse og Tværsektorielt Samarbejde

Anette Schouv Kjeldsen

Mobil: 2961 8943 

E-mail: Anette.schouv@aarhus.rm.dk