Sekretær
Alexandra Marcinkowska
Tlf.: 2977 7213
e-mail: alemar@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Sekretær for Løn og Personalechef
 • Intra- og internet ansvarlig
 • Interne opgaver i Løn og Personale
 • RMUK m.fl.

Specialist
Anja Koch Pedersen
Tlf. 7845 0640
Mobil: 2042 0523
E-mail: anjapede@rm.dk

Primære ansvarsområder

 • Vagttilrettelæggelse for yngre læger/overlæger
 • Lægestabsstruktur
 • Fortolkning og formidling af overenskomster for Yngre læger, Foreningen af Speciallæger
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor lægeområdet
 • Tjenestemandspension
 • Ressourceperson indenfor arbejdstidsregler for lægeområdet

Specialist

Anette Sejr Jensen
Tlf. 7845 0648
Mobil 2112 5599
E-mail: anettjen@rm.dk

Primære ansvarsområder

 • Kontaktperson vedrørende "International rekruttering"
 • Implementering af ny vagtplanlægningssystem (Optima)
 • Ressourceperson indenfor senioraftaler
 • Vagttilrettelæggelse inden for sundhedskartellets faggrupper
 • Ressourceperson indenfor arbejdstidsregler og lokalaftaler vedr. sundhedskartellets faggrupper.

Specialist
Benthe Frigaard Hartung
Tlf. 2977 7208
E-mail: benthart@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Forhandlinger vedrørende lønindplaceringer og lokalløndannelse for sundhedskartellet, socialrådgivere, håndværkere m.fl.
 • Fortolkning og formidling af overenskomster
 • Sparring til ledere
 • Analyse- og formidlingsopgaver
 • Ressourceperson i forhold til delestillinger med Aarhus Universitet indenfor faggrupper i Sundhedskartellet

Specialist

Gitte Høstgaard

Tlf. 7845 0654
Mobil: 2924 7377
E-mail: gihoes@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Forhandlinger vedrørende lønindplaceringer og lokalløndannelse for lægesekretærer, administrations- og IT-personale, social- og sundhedspersonale, rengøringsassistenter, specialarbejdere, professionsbachelorer på det tekniske område, ledende servicepersonale, psykologer m.fl.
 • Fortolkning og formidling af overenskomster
 • Sparring til ledere
 • Analyse- og formidlingsopgaver

 

Specialist

Katrine Svantemann Eilertsen

Tlf. 2977 7240

E-mail: kateil@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af HR-ledelsesinformation
  -herunder HR data i BI
 • Optimering af ressourceplanlægning
 • Analyseopgaver
 • Projektledelse

Specialist og Koordinator for Specialisteamet
Kirsten Jacobsen
Tlf. 7845 0650

Mobil 2977 7218
E-mail: kirsjaco@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Fortolkning og formidling af overneskomster for Yngre læger, Foreningen af Speciallæger
 • Administration af den kliniske basisuddannelse for yngre læger (KBU)
 • Lægestabsstrukturen
 • Professor/samarbejdsaftaler
 • Vagttilrettelæggelse for yngre læger/overlæger
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor lægeområdet
 • Ressourceperson indenfor arbejdstidsregler for lægeområdet

Specialist
Jesper Bang Nielsen
Tlf. 2977 7216
E-mail: jesper.bang.nielsen@skejby.rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Lønteknik
 • Statistik/udtræk
 • Implementering af SD-produkter (Silkeborg Data)
 • Diverse projektopgaver

Specialkonsulent
Lars Woetmann
Tlf. 7845 0639
Mobil: 2054 9713
E-mail: larswoet@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Forhandlinger vedrørende lønindplaceringer og lokal løndannelse for afdelingsledere og chefer, læger og tandlæger, akademikere, serviceassistenter og portører m.fl.
 • Fortolkning og formidling af overenskomster
 • Sparring til ledere
 • Analyse- og formidlingsopgaver

Specialist

Peter Larsen
Tlf. 7845 0641
Mobil: 2112 6605
E-mail: petelars@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Lønteknik
 • Statistik/udtræk
 • Implementering af SD-produkter (Silkeborg Data)
 • Diverse projektopgaver