Assistent
Bente G. Andersen
Tlf. 7845 0644
E-mail: bentande@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Lægeboliger
 • Dronningens Fortjenestemedalje
 • Jubilæumsadministration

Assistent

Berit Møller Hundborg

Tlf. 7845 0652

E-mail: berimo@rm.dk

Primære ansvarsområder

 • Sekretariatsfunktioner i forhold til Sygefravær og Fastholdelse
 • Hjemtagning af refusioner for ansatte på særlige vilkår
 • Indhentning af timetilskud til voksenelever

Specialist
Dorthe Bay-Smidt
Tlf. 7845 0645
E-mail: dorbay@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Afstemning af statuskonti
 • Økonomiopfølgning
 • Bruttolønsfinansierede personalegoder

Assistent
Henrik Lyngby Jakobsen
Tlf. 7845 0643
E-mail: henrjako@rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Dagpengerefusioner
 • §56 aftaler

Lønkonsulent
Trine Kristensen
Tlf. 7845 0646
E-mail: trinkris@rm.dk

Primære arbejdsopgaver:

 • E-indkomst
 • Dagpengerefusioner
 • Feriepenge info