Budget- og Regnskabschef

Jeanette Højmose Madsen

Mobil: 2278 7779

E-mail: jeanmads@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Personaleleder og fagchef for opgaverne der løses i Budget og Regnskab.

Medansvarlig for AUH´s økonomi sammen med Hospitalets Økonomi- og planlægningschef

En del Hospitalsstabens chefgruppe

Medlem af Økonomi- og planchefgruppen i Region Midtjylland