Regnskab er ansvarlig for håndtering af samtlige bilag vedrørende hospitalets udgifter og indtægter, både ift. driftsregnskabet samt forskning og Eksterne midler. Regnskab er ligeledes ansvarlig for opkrævning af hospitalets indtægter vedrørende patientbehandlingen herunder udenlandske patienter.

Derudover er det også Regnskabs opgave at yde faglig sparring til afdelingsledelsen vedr. opbygning af deres kontoplan.

Regnskab løser de klassiske regnskabsopgaver samtidig med, at der er stor fokus på at være en faglig sparringspartner og rådgiver for klinikken og vores eksterne samarbejdspartnere. Vi gør vores til at afhjælpe klinikken med de administrative opgaver, så de kan have patienten i centrum.

Regnskab arbejder teamorienteret (hvert team har en faglig koordinator) og er organiseret i følgende teams: 

Regnskabsteam

Regnskabsteamet er opdelt i to faglige grupper - debitor og kreditor - og beskæftiger sig med de regnskabsmæssige opgaver, der relaterer sig til driftsregnskabet, herunder support til afdelingerne i form af faglig sparring og rådgivning.

Debitor
Gruppen varetager følgende på opgaver:

 • Opkrævning af indtægter
 • Fakturering af diverse ydelser leveret fra AUH
 • Interne afregninger mellem afdelinger på AUH og samarbejdspartnere i Region Midtjylland
 • Debitoropfølgning  

Kreditor
Gruppen varetager følgende opgaver:

 • Kontering af leverandørfaktura samt kontaktperson for afdelingerne
 • Afregning i rejseansøgningsmodulet samt support til brugerne
 • Opfølgning på ubehandlede bilag
 • Udbetaling af personlige udlæg
 • Betaling af udenlandske fakturaer
 • Rykkere og kontoudtog

Regnskabsteamet har to arbejdsfunktionspostkasser:

auh.regnskabsenheden@rm.dk
anvendes til fremsendelse af udlæg, fakturering til interne/eksterne kunder m.v.

auh.rejseafregning@rm.dk
anvendes når der skal ske afregning af en ansøgning i Rejseansøgningsmodulet

Forskning og Eksterne Midler

Forskning og Eksterne Midler beskæftiger sig med de regnskabsmæssige opgaver, der relaterer til forskning, herunder support i form af faglig sparring og rådgivning til forsker m.fl.

Teamet varetager følgende opgaver:

 • Oprettelse af projekter og vedligeholdelse af stamkort i ØS Indsigt
 • Kliniske kontrakter
 • Fakturering af bevillinger og ydelser
 • Kontering af leverandør faktura
 • Udbetaling af befordringsgodtgørelse
 • Udarbejdelse af projektregnskaber - herunder EU-projektregnskaber
 • Intern afregning mellem afdelinger / projekter på AUH
 • udbetaling af personlige udlæg
 • Beregning og opkrævning af administrationsgebyr samt overhead
 • Gennemgang af projekter med underskud samt årlig gennemgang af projekter
 • Udstationeringssamtaler for ansatte der udstationeres for forsknings- og eksterne midler

Teamet bidrager i samarbejde med AUHs Forskningsstøtteenhed (FSE) til udarbejdelse og godkendelse af H2020 finansielle projektrapporter til Europa Kommissionen. Læs mere her.

Forskning og Eksterne midler har én arbejdsfunktionspostkasse:
auh.fas.regnskabsenheden@rm.dk
anvendes til fremsendelse af udlæg, fakturering til interne/eksterne kunder, oprettelse af projekter m.v.

Specialistteam

Specialistteamet beskæftiger sig med de mere tværfaglige opgaver indenfor Regnskab, hvor der mere er tale om en controller-funktion. De udarbejder diverse interne vejledninger til gavn for kollegaer samt er medskribent på regionale vejledninger på f.eks. momsområdet.

Teamet varetager følgende opgaver:

 • Faglig sparring til afdelingsledelsen vedr. opbygning af kontoplan – herunder vejledning i hvordan kontoplanen kan understøtte afdelingsledelsens behov for opdeling af økonomiske aktiviteter
 • Faglig support til afdelingsledelsen omkring funktionaliteten i RM indkøbs omkostningssteder – korrekt vareforsyning
 • Brugersupport samt oprettelse i ØS/RM-indkøb for AUH herunder oprettelse af anviser
 • Beregning og afregning af kantinemoms og energiafgift samt afregning af lønsumsafgift
 • Registrering af fysiske aktiver i aktivregisteret
 • Brugersupport til oprettelse af ØS-rapporter
 • ØS-kursus for ansatte på AUH – oprettelse og undervisning 

Patientadministrationen

Teamet beskæftiger sig med de regnskabsmæssige opgaver indenfor patientadministration, herunder support til afdelingerne i form af faglig sparring og rådgivning.

Teamet varetager følgende opgaver:

 • Registrering og opfølgning på manglende betalere i EPJ
 • Afregning med regioner, privathospitaler og selvbetalende patienter
 • Opfølgning på indsigelser fra andre regioner, vedr. behandlingsniveau
 • Registrering af faktormedicin og medicin til særlige patienter
 • Fakturering af diverse analyser
 • Vejledning vedr. afregning for EU/EØS borgere, samt at sammensætte tilbud ved henvendelser fra disse typer borgere

Patientadministrationen har én arbejdsfunktionspostkasse:
auh.pas@rm.dk