Jeanette Højmose Madsen, Leder af Regnskabsenheden, Aarhus UniversitetshospitalLeder af Regnskabsenheden
Jeanette Højmose Madsen

Mobil: 2278 7779
E-mail: jeanmads@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Personaleleder og øverste faglig ansvarlig for opgaverne
der løses i Regnskab.

Udstationeringssamtaler ift. bevillinger fra internationaliseringspuljen

Regnskabsteamet

Kate T. R. Wiese, Teamkoordinator, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalTeamkoordinator
Kate Tougaard Rind Wiese

Tlf. 7845 0565
E-mail: katewies@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Kvartalsregninger, afregning af hjemmedialyse, bestilling af Eurocard, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt

Regnskabsteamet - Debitor

Gitte Egbert Lindhøj, assistent, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Gitte Egbert Lindhøj

Tlf. 7845 0574
E-mail: gitlindh@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Diverse refusioner, sygedagpenge m.v., lønbilag vedr. pension, SKAT m.v., fakturering af negativ løn, kvartalsregninger, bogføring af daglig bank

Niels Kirketerp, overassistent, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalOverassistent
Niels Kirketerp

Tlf. 7845 0570
E-mail: nielkirk@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Optælling og bogføring af cafésalg og patienthotel, vekselpenge til caféerne m.v., optælling og bogføring af kassen, håndtering af patientdeposita (opbevaring og mors-patienter)

Steffen SkjødtAssistent
Steffen Skjødt

Tlf. 78 45 05 68
E-mail: steskj@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Optælling og bogføring af cafésalg og patienthotel, vekselpenge til cafeérne m.v., optælling og bogføring af kassen, afstemning af statuskonti, bogføring af bank, opkrævning af statusattester og øvrige attester, kvartalsregninger

Kamilla Rytter JensenAssistent
Kamilla Rytter Jensen

Tlf. 78 45 05 71
E-mail: karyje@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Diverse refusioner herunder TR-refusioner, plejevederlag m.v. Fakturering af LÆ121, negativ løn, AES. Kontering af interne afregninger. Bogføring af daglig bank.

Regnskabsteamet - Kreditor

Annette Zeiler, assistent, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Annette Zeiler

Tlf. 7845 0569
E-mail: annezeil@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, kørselsrefusion donorer, udbetaling af el-tilskud, håndtering af patientdeposita (opbevaring og mors-patienter)

Elevmentor

Lone Juhl Andersen, assistent, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Lone Juhl Andersen

Tlf. 7845 0572
E-mail: lonejese@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, betaling af udenlandske fakturaer, udbetaling af el-tilskud, tandlægeregninger 

Sofie Konrad GalsgaardAssistent
Sofie Konrad Galsgaard

Tlf. 7845 0573
E-mail: sofgal@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, afregning i rejseansøgningsmodulet, betaling af udenlandske fakturaer

Assistent
Sanni Dam Bendtsen

Tlf. 7845 0567
E-mail: sannbn@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, afregning i rejseansøgningsmodulet, betaling af udenlandske fakturaer

Forskning og Eksterne Midler

Lillian Østerby Jensen, Teamkoordinator, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalTeamkoordinator
Lilian Øster Jensen

Tlf. 7845 0557
E-mail: lilian.jensen@skejby.rm.dk

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Udstationeringssamtaler, gaver/arv, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Allan Bak-Pedersen, assistent, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Allan Bak-Pedersen

Tlf. 7845 0556
E-mail: allabakp@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Legater, gaver/arv, bankgarantier, bogføring af bank, FAS afstemning, opgørelse af formuepleje.

Gitte Skovby, assistent, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Gitte Skovby

Tlf. 7845 0575
E-mail: giteramu@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Dansk organdonation, elevmentor.

Helle Horsager, assistent, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Helle Horsager

Tlf. 7845 0576
E-mail: hellhors@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura, elevmentor.

Helle S. Petersen, assistent, Regnskabsteamet, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Helle Storgaard Petersen

Tlf. 7845 0561
E-mail: hellpete@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura, medlem af den regionale debitor ERFA-gruppen.

Kaja Samuelsson, assistent, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalSpecialist
Kaja Samuelsson

Tlf. 7845 0559
E-mail: kajasamu@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura, FAS afstemning, legater, NEXT projektet, Scandia Transplant.

Mette Poulsen, assistent, Team FAS, Aarhus UniversitetshospitalSpecialist
Mette Poulsen

Tlf. 7845 0560
E-mail: mettepou@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Bogføring af bank, udstationeringssamtaler, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Patientadministrationen

Helle Høgh, specialist, Team PAS, Aarhus UniversitetshospitalTeamkoordinator
Helle Høgh

Tlf. 7845 0583
E-mail: helle.hoegh@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson, Afregning af patientbehandling, patientforsikring, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Uddannelseskoordinator for elever i Hospitalsstaben.

Berit Helstrup Jensen, specialist, Team PAS, Aarhus UniversitetshospitalSpecialist
Berit Helstrup Jensen

Tlf. 7845 0581
E-mail: berit.jensen@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Afregning af patientbehandling, afregning af medicin til særlige patienter.

Susanne Skriver, assistent, Team PAS, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Susanne Skriver

Tlf. 7845 0579
E-mail: susaskri@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Afregning af patientbehandling, indberetning af EU borgere ift. refusion, afregning og betaling for knoglemarvsdonor, medlem af fora for mellemregional afregning.

Hanne Hougesen, Team PAS, Aarhus UniversitetshospitalAssistent
Hanne Hougesen

Tlf. 7845 0580
E-mail: hahoug@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Fakturering af diverse analyser, afregning af medicin til særlige patienter.

Specialistteamet

Teamkoordinator Jytte Marianne ThraneTeamkoordinator
Jytte Marianne Thrane

Tlf. 7845 0552
E-mail: jyttthra@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Se teamets opgavebeskrivelse under generelt om Regnskab.

Specialist Kathrine RasmussenSpecialist
Kathrine Rasmussen

Tlf. 7845 0553
E-mail: kahrsm@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Se teamets opgavebeskrivelse under generelt om Regnskab.

ITDK'er

Bestiller i RM indkøb 

Kontorelever

Kontoreleverne vil i løbet af deres uddannelse afvikle noget af elevtiden i Regnskab.