ANRY

Anders Ryelund
Specialkonsulent
Tlf. 3071 5460
E-mail: andrye@rm.dk

Primære ansvarsområder: Analyseteam, lejefordeling på de kirurgiske område


Inge Baagøe
Specialkonsulent
Tlf. 3071 5485
E-mail: ihanse@rm.dk

Primære ansvarsområder:
Personlig Medicin, Ny medicin – ikke standard behandling, Kontaktperson i staben vedr. Nationalt Genom Center (NGC), OP-Tavlemøder, Statusnotater vedr. ibrugtagning af nyt hospital.

 

Camilla Hauge Larsen
Fuldmægtig
Tlf. 2478 0539
E-mail: cailas@rm.dk

Primære ansvarsområder:                                                         Det tværsektorielle samarbejde, kontaktperson for Præhospitalet, professorater, ny tværfaglig demensenhed, Kræftens Bekæmpelses Hus og senge.  

 

 

Jeppe Nonboe Kristensen
Fuldmægtig
Tlf. 3071 5494
E-mail: jeppki@rm.dk

Primære ansvarsområder:                                                    Bygge- og lokalesager, apparaturprioriteringer og nedbrudspulje, servicekontrakter og reservedele.

 

Kristian Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: 4023 6426
E-mail: krisha@rm.dk

Primære ansvarsområder:                                          Kontaktperson på kræftområdet.

ellen
Ellen Bro Jeppesen

Specialkonsulent
Tlf. 3071 5463
E-mail: Ellen.Jeppesen@aarhus.rm.dk

Primære ansvarsområder:                                                         Det højtspecialiserede områder, herunder Sundhedsstyrelsens specialeplan og AUH's udviklingsstrategi


Maja
Maja Raabjerg Jensen
Fuldmægtig
Tlf. 2388 2287
E-mail: marajs@rm.dk

På barsel

 

Ulla
Ulla Vig Astrup
Fuldmægtig
Tlf. 2388 2286
E-mail: ullast@rm.dk

Primære ansvarsområder:                                                Udrednings- og behandlingsret, parkeringsområdet, innovation, robotkirurgi og Datarådet.                                                                                       

 

Nanna Busch Petersen

Fuldmægtig
Tlf. 3071 5556
E-mail: naapte@rm.dk

Primære ansvarsområder:                                                         Det tværsektorielle samarbejde, samarbejde med psykiatri og almen praksis, lighed i sundhed, sundhedsvidenskabelige professioner inden for mellemlange videregående uddannelser.