Afdelingssupport udgør en del af Økonomi og Planlægning i Hospitalsstaben.

Kerneopgaven er at understøtte afdelingsledelserne og Hospitalsledelsen, så der kan træffes hurtige og rigtige beslutninger i en varieret hverdag præget af forandring og højt prioriterede politiske dagsordener.

Det er følgelig en central opgave at tilvejebringe rettidig, korrekt og bearbejdet ledelsesinformation til afdelingsledelserne og Hospitalsledelsen. Hertil kommer analyseopgaver med et planlægnings- og udviklingsperspektiv.

De fleste medarbejdere i Afdelingssupport fungerer som kontaktpersoner for én eller flere afdelinger og medvirker i den rolle til at løse løbende økonomi-, planlægnings-, sagsbehandlings- og sekretariatsopgaver knyttet til afdelingernes drift og udvikling. Som en central del af kontaktpersonordningen har medarbejderne en controller-funktion, herunder ansvar for udarbejdelse af og opfølgning på økonomiprognoser, analysearbejde mv.

Afdelingssupport ledes af en chefkonsulent. Medarbejderne i enheden har typisk en generalistprofil, som foruden stærke kompetencer inden for controlling, indebærer varetagelse af en bred vifte af forskelligartede opgaver, som fordrer en god organisationsforståelse og gode kommunikations- og sagsbehandlingsfærdigheder.

 

Revideret 21-03-2019