Afdelingen er opdelt i teams, der hver især skal skabe forudsætninger for, at medarbejdere og ledere i afdelingerne oplever et nærværende og hurtigt samspil med HR Løn og Personale. 

Hver afdelingsledelse har én fast kontaktperson i HR Løn og Personale. 

HR Løn og Personale er opdelt i 4 teams

 • Løn, der løser løn- og personaleadministrative opgaver  - alt hvad der drejer sig om ansættelse og ændringer i løn- og personaleforhold. Teamet består af faste kontaktpersoner til afdelingerne
 • Økonomi og Refusion, som varetager opgaver vedr. dagpenge, boliger
 • Personalejura, der varetager opgaver ifht. sygefravær og arbejdsfastholdelse samt omkring varslinger og omplaceringer
 • Specialistteamet, der beskæftiger sig med forhandlinger med faglige organisationer, overenskomstfortolkninger og aftaler og struktur inden for lægeområdet (FAS, KBU), RMUK, og løntekniske opgaver samt professoruddannelsen

Hvad laver vi? 

Vi løser løn- og personaleadministrative opgaver for alle afdelinger på hospitalet og forhandler løn m.v. med ca. 27 faglige organisationer. 

Primære opgaver

 • Overenskomstfortolkninger 
 • Fortolkning af lønspecifikation 
 • Annoncering
 • Ansættelser
 • Ændringer i løn- og ansættelsesvilkår
 • Seniorordninger
 • Opsigelser
 • Boligadministration
 • Sekretariatsopgaver
 • Pensionsberegning
 • Lønforhandling
 • Registrering af tillidsrepræsentanter
 • Dagpenge
 • Ferie
 • Rådgive hospitalsledelsen og afdelingsledelser