Kvalitet har ansvaret for det overordnede kvalitetsarbejde på Aarhus Universitetshospital og varetager en bred vifte af opgaver inden for kvalitet: 

 • Det Nationale Kvalitetsprogram, herunder hjælp fra vores forbedringsvejledere til centre og afdelinger
 • Udvikling og implementering af tiltag og strategier inden for kvalitetsområdet, såvel nationale, regionale som lokale
 • Strategiudvikling samt udarbejdelse af politikker, retningslinjer og instrukser for hospitalet
 • Etablering og gennemførelse af monitorering og opfølgning herpå
 • Koordinering og rådgivning i relation til hospitalets dokumenthåndteringssystem e-Dok
 • Patientsikkerhed og risikostyring
 • Klagesagsbehandling og opfølgning på patientklager og patientforsikringssager
 • Kvalitetsdata og kliniske databaser
 • Patienttilfredshedsundersøgelser
 • Sundhedsfaglig udvikling på hospitalet
 • Patientforløbsprogrammer
 • Controllerfunktion
 • Opfølgning på servicemål
 • Drift og understøttelse af hospitalets Kvalitetsorganisation

Kvalitetsarbejdet sker i tæt samarbejde med hospitalets centre og afdelinger med det mål at skabe gode, sammenhængende patientforløb på tværs af fag- og sektorgrænser og høj kvalitet i hospitalets sundhedsarbejde.