Kvalitet og HR Udvikling fungerer som stab for hospitalsledelsen og understøtter afdelingerne på Aarhus Universitetshospital.

Vi er organiseret i 5 teams, der selvstændigt og i samspil har det mål at bidrage til, at Aarhus Universitetshospital tilhører eliten af universitetshospitaler.

Vi samarbejder på tværs af organisationen inden for følgende hovedområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Kvalitet og patientsikkerhed
  • Lægelig videreuddannelse
  • Uddannelse og Kompetenceudvikling
  • Udvikling