Generelt om Kvalitet og HR Udvikling

Information om opgaver og organisering

Ansatte i Kvalitet og HR Udvikling

Mail, telefonnummer m.m. til alle ansatte

Udvikling

Hvordan kan du få hjælp til udvikling i Kvalitet og HR Udvikling?

Patienttilfredshed

Information om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)