Bernhard Hansen, AC-fuldmægtig, Økonomienheden, Aarhus Universitetshospital Bernhard Hansen
Specialkonsulent

Tlf. 7845 0532
E-mail: bernhans@rm.dk

Primære ansvarsområder:
Samhandelsprognoser, indtægts -
opfølgning, regionale kvoteord-
ninger og takstberegninger. 
   
Kâthe Ballegaard, specialist, Økonomienheden, Aarhus Universitetshospital

Käthe Ballegaard
Specialist

Tlf. 7845 0530
E-mail: kathe.ballegaard@rm.dk

Primære ansvarsområder:
Kontaktperson vedr. budgetter
Kontaktperson vedr. 
økonomi i forbindelse med
patienters dialyse under ferie -
ophold.

   
Rikke Willemoes
AC-fuldmægtig

Tlf. 2370 8421
E-mail: rikwil@rm.dk

Primære ansvarsområder:
AUHs budgetsystem
   
Stine Pårup Nielsen, AC-fuldmægtig, Økonomienheden, Aarhus Universitetshospital

Stine Pårup Nielsen
AC-fuldmægtig

Tlf. 2370 8416
E-mail: stpnie@rm.dk

Primære ansvarsområder:
Kvoter, afstemning, vikaroversigter,
ad hoc sagsbehandling

   
AC-fuldmægtig Mie Hegelund, DRG- og dataenheden, Aarhus Universitetshospital

Mie Hegelund
Specialkonsulent

Tlf. 7845 0533
E-mail: mie.hegelund@aarhus.rm.dk

Primære ansvarsområder:
DRG / takststyring, takstvalidering,
ad hoc databearbejdning

   
Eydfinn Heinesen
Specialkonsulent

Tlf. 7845 0541
E-mail: eydfhein@rm.dk 

Primære ansvarsområder:
DRG, samhandel, fordelingsregnskab, omkostningsdatabase, produktivitet.