Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i akutmodtagelser og skadestuer. Det primære formål med undersøgelsen er at give akutmodtagelserne og skadestuerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Resultaterne for Aarhus Universitetshospital i 2018

Aarhus Universitetshospital har fremgang på tre spørgsmål sammenlignet med sidste år:

  • Information om udvikling i ventetid
  • Løbende information om, hvad der skal foregå
  • Den mundtlige information er forståelig

Aarhus Universitetshospital har tilbagegang på ét spørgsmål sammenlignet med sidste år:

  • Patienterne oplever ventetid

Overordnet tilfredshed i 2018

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg

24 %

50 %

74 %

 

Sammenlignet med skadestuer og akutmodtagelser i resten af landet ligger Skadestuen på Aarhus Universitetshospital:

  • Over landsgennemsnittet på 11 spørgsmål
  • På landsgennemsnittet på 7 spørgsmål
  • På ingen spørgsmål ligger Skadestuen under landsgennemsnittet.

OBS:
I maj 2018 flyttede Skadestuen til det nye hospitalsbyggeri i Skejby, hvor både rammerne og patientforløbene er anderledes. Det har medført, at patienterne er blevet mere tilfredse med den måde, som personalet informerer dem på - både om behandlingen og udviklingen i ventetiden.

Mere information

Læs rapporten 'Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland' fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - LUP 2018.

Patienttilfredshed - Hvad er Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)?