Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i akutmodtagelser og skadestuer. Det primære formål med undersøgelsen er at give akutmodtagelserne og skadestuerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Overordnet tilfredshed i 2020

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg

37 %

38 %

75 %

 

Sammenlignet med skadestuer og akutmodtagelser i resten

Tilfredsheden er størst på områderne:

  • Personalet er venligt og imødekommende
  • Den mundtlige information under besøget er forståelig
  • Patienterne få svar på de spørgsmål de stiller under besøget

Tilfredsheden er lavest på områderne:

  • Patienterne informere tilstrækkeligt om udvikling i ventetid
  • Patienterne får ved modtagelsen information om hvornår den kan forvente undersøgelse
  • Der er mulighed for adspredelse i venteværelset

Når det gælder tilfredshed hos patienter i akutmodtagelsen, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

  • Over landsgennemsnittet på 4 områder
  • På landsgennemsnittet på 17 områder

Mere information

Læs rapporten: