Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af nybagte forældres oplevelse af Fødeafdelingen i forbindelse med graviditet og fødsel.

Det primære formål med undersøgelsen er at give fødeafdelingerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Resultaterne for Aarhus Universitetshospital i 2018

De fødendes tilfredshed er størst, når det gælder spørgsmål om:

 • Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-skanningen er forståelig
 • Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-skanningen er forståelig
 • Personalet er venligt og imødekommende ved kvindens ankomst til fødsel
 • Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for
 • Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for det

Generelt er tilfredsheden på Aarhus Universitetshospital lavest, når det gælder spørgsmål om:

 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning
 • Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen
 • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet
 • Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet
 • Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar

Overordnet tilfredshed

 

2018

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten

35 %

41 %

76 %

Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet

27 %

61 %

88 %

 

Når det gælder gravide og fødendes tilfredshed, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet på 8 områder
 • På landsgennemsnittet på 24 områder
 • Under landsgennemsnittet på 10 områder

Se: LUP Fødende 2018, Fødeafdelingen Aarhus Universitetshospital

Mere information

Sådan arbejder vi med patienttilfredshed på Aarhus Universitetshospital

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed