Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af nybagte forældres oplevelse af Fødeafdelingen i forbindelse med graviditet og fødsel.

Det primære formål med undersøgelsen er at give fødeafdelingerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Overordnet tilfredshed

 

2020

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten

40 %

27 %

67 %

Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet

39 %

42 %

81 %

 

Tilfredsheden er størst på områderne:

  • Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for
  • Personalet er venligt og imødekommende ved kvindens ankomst til fødsel
  • Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for det
  • Kvinderne får den hjælp de har behov for ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg

Tilfredsheden er lavest på områderne:

  • Kvinderne bliver i passende omfang (under graviditeten) forberedt på håndtering af opstart af amning
  • Kvinderne bliver i passende omfang (under graviditeten) forberedt på håndtering af fødselsforløbet
  • Kvinderne får den hjælp de har behov for til at amme på fødestedet
  • Kvinderne har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen

Når det gælder gravide og fødendes tilfredshed, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

  • På landsgennemsnittet på 33 områder
  • Under landsgennemsnittet på 22 områder

Mere information

Læs rapporten: