Både på ledelses- og medarbejderniveau arbejdes der med forbedring af kvaliteten og en af metoderne der anvendes er Forbedringsmodellen. 

Forbedringsmodellen er international anvendt i sundhedsvæsenet.

Forbedringsmodellen er en metode, der bl.a. afprøver nye tiltag i lille målestok før de udbredes.

Centralt er at modellen undersøger om de forandringer der laves også er forbedringer

Modellen fokuserer på systematisk brug af data.

Mere information