På AUH arbejder vi med det Nationale Kvalitetsprogram – et program, som bl.a. skal understøtte en udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Det Nationale Kvalitetsprogram består af:

  • 8 nationale mål som er politisk bestemte, og udtrykker retningen for den ønskede udvikling af det danske sundhedsvæsen.
  • 24 indikatorer der gør det muligt at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling
  • Lærings- og Kvalitetsteam
  • Nationalt ledelsesprogram

Læs mere om det nationale kvalitetsprogram på Danske Regioners hjemmeside