Her finder du de overordnede tal om Aarhus Universitetshospital.

Patienter

  2017 2018 2019
Antal fødsler 4.921 4.858 4.859
Ambulante besøg 816.430 796.319 921.091
Indlæggelser 96.199 90.033 85.454
Operationer 87.208 82.201 82.585
Nyretransplantationer 91 89 91
Hjertetransplantationer 13 15 14
Akut ambulante* 49.019 48.029 46.311

*primært skadestuebesøg

Sengepladser 

  31/12 '17 31/12 '18 31/12 '19
Senge (hverdage) 992 980 854
Senge (weekend)     792

Normerede senge inkl. intensiv-senge og Patienthotel

Medarbejdere

  31/12 '17 31/12 '18 31/12 '19
Antal fuldtidsstillinger 9.156 9.110 9.061
Antal personer 9.846 9.734 9.699


Månedslønnede inkl. eksternt finansierede medarbejdere - ekskl. timelønnede og medarbejdere på orlov

Budget

  2018 2019 2020
Nettobudget 6.62 mia. kr. 6,83 mia. kr. 7,04 mia. kr.

Kliniske afdelinger

Antal kliniske afdelinger (sengeafdelinger og diagnostiske afdelinger mv.): 41.