Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i akutmodtagelser og skadestuer. Det primære formål med undersøgelsen er at give akutmodtagelserne og skadestuerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Overordnet tilfredshed i 2021

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med deres besøg

42 %

32 %

74 %

 

Patienterne på AUH's Akutmodtagelse har en tilfredshed, der generelt ligger på samme niveau som landsgennemsnittet og for et par områder ligger tilfredsheden over landsresultatet.

Tilfredsheden er størst på områderne:

  • Personalet er venligt og imødekommende
  • Personalet spørger til patientens beskrivelse af sygdommen

Tilfredsheden er lavest på områderne:

  • Patienterne informeres tilstrækkeligt om udvikling i ventetid
  • Der er mulighed for adspredelse i venteværelset

Mere information