Hvert år gennemføres en landsdækkende undersøgelse af nybagte forældres oplevelse af Fødeafdelingen i forbindelse med graviditet og fødsel.

Det primære formål med undersøgelsen er at give fødeafdelingerne input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.

Overordnet tilfredshed

 

2021

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten

33 %

40 %

73 %

Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet

32 %

54 %

86 %

 

De gravide og fødende kvinders tilfredshed på AUH ligger i år enten på landsgennemsnittet eller over landsgennemsnittet. Kun 1 område ligger under landsgennemsnittet.  

Tilfredsheden er størst på områderne:

  • Kvinderne forstår personalets forklaring af scanningsresultaterne
  • Personalet er venligt og imødekommende ved kvindens ankomst til fødestedet
  • Kvindens partner kan være på fødestedet i det omfang der er behov for det

Tilfredsheden er lavest på områderne:

  • Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning
  • Kvinderne får mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit
  • Efter fødslen taler kvinderne med personalet om fødslen i det omfang der er behov for

 

Mere information