Hvert år gennemføres Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Patienttilfredshedsundersøgelsen sætter fokus på patienternes oplevelser og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet.

Resultaterne for Aarhus Universitetshospital i 2021

Generelle tendenser

Når patienterne spørges, hvor tilfredse de er alt i alt med
indlæggelsen/besøget på AUH, er det de planlagte indlagte patienter, der har den højeste samlede tilfredshed (dog tæt fulgt af de ambulante patienter).


AUH ligger generelt på samme niveau eller over landsresultatet. De akut indlagte patienter er den patientgruppe, der har langt de fleste spørgsmål over landsresultatet.


Sammenlignet med sidste år er tilfredsheden steget særligt for:

- Ambulante patienter (ca. halvdelen af spørgsmålene ligger signifikant højere end sidste år)
- Planlagte indlagte (knapt halvdelen af spørgsmålene ligger signifikant højere end sidste år)


De områder på AUH, som opnår højeste og laveste tilfredshed på tværs af patientgrupperne:

Patienternes tilfredshed er højest på disse områder:

- Personalet er venligt og imødekommende (ambulante, akut indlagte, planlagte indlagte)
- Afdelingens lokaler er rene (ambulante, akut indlagte, planlagte indlagte)

Patienternes tilfredshed er lavest på områderne:

- Information om (bi-)virkning af ny medicin efter besøg/indl. (amb., akut indl., pl. indlagte)
- Information om (bi-)virkning af ny medicin under indlæggelse (planlagte indlagte, akut indl.)
- Pårørende har mulighed for at deltage i beslutninger (ambulante, akut indlagte)

Ambulante patienter

Overordnet tilfredshed

2021

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

37 %

52 %

89 %

 

Når det gælder ambulante patienter, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

  • Over landsgennemsnittet: på 25 områder
  • Under landsgennemsnittet: på 1 område
  • På landsgennemsnittet: på 4 områder

Akut indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2021

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse

35 %

47 %

82 %

 

Når det gælder akut indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

  • Over landsgennemsnittet: på 33 områder
  • Under landsgennemsnittet: på 0 områder
  • På landsgennemsnittet: på 5 områder

 

Planlagt indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2021

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

36 %

54 %

90 %

 

Når det gælder planlagt indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

  • Over landsgennemsnittet: på 17 områder
  • Under landsgennemsnittet: på 1 område
  • På landsgennemsnittet: på 18 områder

Mere information

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed