Hvert år gennemføres Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Patienttilfredshedsundersøgelsen sætter fokus på patienternes oplevelser og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. 

Resultaterne for Aarhus Universitetshospital i 2020

Generelle tendenser

Når patienterne spørges, hvor tilfredse de er alt i alt med
indlæggelsen/besøget på AUH, er det de planlagte indlagte patienter der har den højeste samlede tilfredshed.

AUH ligger generelt på samme niveau eller over landsresultatet. Kun for 4 spørgsmål sammenlagt ligger AUH under landsresultatet (2 spørgsmål for ambulante og 2 spørgsmål for planlagte indlagte). De akut indlagte er den
patientgruppe der har langt de fleste spørgsmål over landsresultatet.

De områder på AUH som opnår højeste og laveste tilfredshed på tværs af
patientgrupperne:

Patienternes tilfredshed er højest på disse områder:

 • Personalet er venligt og imødekommende (ambulante, akut indlagte, planlagte indlagte)
 • Patienterne er tilfredse med plejen (ambulante, akut indlagte, planlagte indlagte)
 • Den mundtlige information er forståelig (ambulante, planlagte indlagte)
 • Afdelingens lokaler er rene (ambulante, akut indlagte)

Patienternes tilfredshed er lavest på områderne:

 • Information om (bi-)virkning af ny medicin efter besøg/indl. (amb., akut indl., pl. indlagte)
 • Pårørende får mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (ambulante, akut indlagte)
 • Patienterne har samtaler m. personalet om håndtering af egen sygdom (ambulante, pl. indl.)

Ambulante patienter

Overordnet tilfredshed

2020

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

38 %

49 %

87 %

 

Når det gælder ambulante patienter, ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet: på 15 områder
 • Under landsgennemsnittet: på 2 område
 • På landsgennemsnittet: på 13 områder

Læs rapporten:

Akut indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2020

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse

37 %

47 %

84 %

 

Når det gælder akut indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet: på 36 områder
 • Under landsgennemsnittet: på 0 områder
 • På landsgennemsnittet: på 2 områder

Læs rapporten:

AKUT Rapport 2020 (Aarhus Universitetshospital).pdf

Planlagt indlagte patienter

Overordnet tilfredshed

2020

 

I høj grad

I meget høj grad

Positive svar i alt

Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb

39 %

50 %

89 %

 

Når det gælder planlagt indlagte patienter ligger Aarhus Universitetshospital i sammenligning med hospitalerne i resten af landet:

 • Over landsgennemsnittet: på 13 områder
 • Under landsgennemsnittet: på 2 område
 • På landsgennemsnittet: på 21 områder

Læs rapporten:

Mere information

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed