På Aarhus Universitetshospital måler vi på, om du som patient får den behandling, du skal have. Hvis vi konstaterer at kvaliteten ikke er som den skal være, bliver der lavet en plan for, hvordan vi kan arbejde med at forbedre kvaliteten. Derudover udvikler og forsker vi hele tiden for at levere bedre ydelser og leve op til vores mål.

Patienttilfredshed

Landsdækkende måling af patienternes oplevelse af sundhedsvæsenet. Se, hvordan hospitalet og de enkelte afdelinger klarer sig i målingen.

Det Nationale Kvalitetsprogram

Information om, hvad Det Nationale Kvalitetsprogram består af.

Region Midtjyllands målbillede

Information om Region Midtjyllands målbillede, som er et bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene. 

Forbedringsmodellen

På AUH arbejdes der med forbedring af kvaliteten, og en af metoderne til dette er Forbedringsmodellen