Her finder du de overordnede tal om Aarhus Universitetshospital.

Patienter

  2017 2018 2019 2020
Antal fødsler 4.921 4.858 4.859 4.996
Ambulante besøg 816.430 796.319 921.091 889.370
Indlæggelser 96.199 90.033 85.454 83.233
Operationer 87.208 82.201 82.585 82.910
Nyretransplantationer 91 89 91 102
Hjertetransplantationer 13 15 14 16
Akut ambulante* 49.019 48.029 46.311 48.879

*primært skadestuebesøg

Sengepladser 

  31/12 '17 31/12 '18 31/12 '19 31/12 '20
Senge (hverdage) 992 980 854 856
Senge (weekend)     792 798

Normerede senge inkl. intensiv-senge og Patienthotel

Medarbejdere

  31/12 '17 31/12 '18 31/12 '19 31/12
'20
Antal fuldtidsstillinger 9.156 9.110 9.061 9.483
Antal personer 9.846 9.734 9.699 10.290


Månedslønnede inkl. eksternt finansierede medarbejdere - ekskl. timelønnede og medarbejdere på orlov

Budget

  2018 2019 2020 2021
Nettobudget 6.62 mia. kr. 6,83 mia. kr. 7,04 mia. kr. 7,34 mia. kr.

Kliniske afdelinger

Antal kliniske afdelinger (sengeafdelinger og diagnostiske afdelinger mv.): 43.