Nedenfor nævnes sjældne tanddannelsesforstyrrelser og andre odontologiske lidelser, der kan optræde uden samtidig sjælden sygdom. 

Tand agenesi (manglende anlæg af et stort antal tænder)
Tand agenesi (aplasi, hypodonti) er arveligt betinget mangel på anlæg af tænder. Agenesi af mange tænder (oligodonti, anodonti) er en sjælden tilstand. 

Hypodonti
Manglende tandanlæg (agenesi) af 1 – 5 permanente tænder. 

Oligodonti
Manglende tandanlæg (agenesi) af mindst 6 permanente tænder. 

Anodonti
Fuldstændig manglende tanddannelse.

Amelogenesis imperfecta (svære tilfælde)
Ufuldstændig dannelse af emaljen, der udgør det yderste hårde lag på tandkronen. Genetisk betinget. Kan medføre alvorlig misfarvning samt nedbrydning af tandkronen.

Læs mere om amelogenesis imperfecta (AI)Dentindysplasi
Dentin er tandbenet under emaljelaget. Ved dentindysplasi er dentindannelsen abnorm, og hulrummet med ”nerven” (pulpa) lukker delvis til.

Dentinogenesis imperfecta
Arveligt betinget forstyrrelse i dannelsen af tandbenet (dentinen). Medfører misfarvning af tandkronen samt risiko for afskalning af emaljelaget og efterfølgende nedslidning af tandkronen.

Odontodysplasi
En regional forstyrrelse i tanddannelsen. Alle tandvæv i området er abnorme. Antageligt betinget af infektion i de første leveår. 

Medfører tandmangel i et større område.

Eruptionsanomalier
Svigtende frembrud af tænder (impaktation af tænder). Impaktation af mange tænder er en sjælden tilstand. Medfører mangelfuldt sammenbid og dårlig funktion.

Idiopatiske rodresorptioner
Resorption af tandrod uden kendt årsag til resorptionen. Idiopatiske rodresorptioner på mange tænder er sjældent forekommende.

Svære tanddannelsesforstyrrelser efter strålebehandling af børn
Behandlingen af visse cancersygdomme kan medføre forstyrrelser i tanddannelsen, når behandlingen finder sted de første leveår. Manglende tanddannelse eller underudvikling af tandanlæg.