Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


Hos Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

En styrket diabetesindsats i Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus er en afdeling på Aarhus Universitetshospital, som varetager ambulant behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt.

Samtidig er vi Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter inden for diabetesområdet.

I samarbejde med regionshospitaler, kommuner og almen praksis skal vi udvikle nye og relevante behandlingstilbud, som skal komme alle mennesker med diabetes til gavn - uansat hvor i Region Midtjylland man bor.

Vi styrker behandling, forebyggelse, forskning og samarbejde til gavn for alle mennesker med diabetes i hele Region Midtjylland.