03-07-2018

En ny samarbejdsmodel mellem de fire regionshospitaler og Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland er nu en realitet. Samarbejdet skal bane vej for en samlet og styrket diabetesindsats i regionen, så flere får et bedre og længere liv med diabetes.

De fire Steno Partner-koordinatorer og SDCA er samlet for første gang den 28. juni i det nyetablerede "Steno Partner Forum". Fra venstre: Overlæge Jens Meldgaard Bruun, Regionshospitalet Randers, Overlæge Torben Østergaard, Hospitalsenhed Midt, Klinikchef Liselotte Fisker, SDCA, Overlæge Jens Juel Christiansen, Hospitalsenheden Vest og Afdelingslæge Lene Sundahl Mortensen, Regionshospitalet Horsens.

Regionshospitalerne Horsens og Randers og hospitalsenhederne Midt og Vest har hver især indgået en samarbejdsaftale med Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) og kan nu kalde sig for" Steno Partnere".

Den nye samarbejdsmodel, Steno Partner-samarbejdet, er en vigtig milepæl for den regionale diabetesindsats, da det knytter regionshospitalerne og SDCA sammen i et fælles forpligtende samarbejde om at realisere ambitionen om en samlet og styrket indsats på diabetesområdet i Region Midtjylland.

Synergieffekter skal sikre sammenhæng

Steno Partner-samarbejdet skal blandt andet gøre det nemmere for klinikere og forskere inden for diabetesområdet at dele viden og arbejde sammen på tværs af regionen.

- Vores oplevelse er, at der opstår store synergieffekter, når fagpersoner mødes og udveksler erfaringer. Vi er derfor glade for det nye samarbejde, som giver et solidt grundlag for at dele viden og udvikle og afprøve nye metoder og teknologier på tværs af hospitaler, siger Troels Krarup Hansen, direktør for SDCA og fortsætter:

- Det skal vi konkret bruge til i fællesskab at sikre sammenhæng og høj kvalitet i Region Midtjyllands diabetesindsats til gavn for diabetespatienter i hele regionen.

Nye ideer og initiativer finder vej

Hvert Steno Partner-hospital har udnævnt en Steno Partner-koordinator, der som den faste, primære kontakt mellem det enkelte hospital og SDCA skal bidrage til at sikre smidig koordinering og videndeling.

- Jeg ser Steno Partner-samarbejdet som en mulighed for at få gode ideer og initiativer fra regionshospitalerne bragt ind i SDCA, samtidig med at nye initiativer fra SDCA finder vej til regionshospitalerne. Jeg håber, at det vil medvirke til, at både fagpersoner og patienter vil opleve sammenhæng i diabetesindsatsen på tværs af fagsektorer.

Sådan siger overlæge og Steno Partner-koordinator Torben Østergaard fra Hospitalsenhed Midt. Sammen med de øvrige Steno Partner-koordinatorer deltog han den 28. juni 2018 i det første møde i det nye "Steno Partner Forum" - et samarbejdsforum, der skal lette kommunikationen og styrke de allerede etablerede relationer mellem regionshospitalerne og SDCA.

En del af noget større

Til efteråret planlægger SDCAs ledelsesgruppe en besøgsrunde på de fire regionshospitaler. Her skal de få indblik i igangværende aktiviteter og identificere mulige fælles indsatser på diabetesområdet.

- Steno Partner-samarbejdet ser vi som første skridt i etableringen af et større regionalt diabetes-økosystem, hvor samspillet mellem en lang række aktører, herunder også kommuner og almen praksis, skal bidrage til at flere får et bedre og længere liv med diabetes, afslutter Troels Krarup Hansen.

Steno Partnerne består af

 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Horsens
 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenhed Midt

Det betyder Steno Partner-samarbejdet

 • Steno Partner-samarbejdet skal medvirke til at sikre sammenhæng og høj kvalitet i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.
 • Derudover skal samarbejdet bidrage til, at regionshospitalerne og SDCA kan tiltrække ekstern finansiering til fælles forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Hver Steno Partner får igennem aftalerne tildelt en årlig bevilling fra SDCA på 1,25 mio. kr. til at understøtte det generelle samarbejde med SDCA samt udvikling og afprøvning af konkrete ideer og projekter inden for behandling, forskning, tværsektorielt samarbejde og uddannelse.
 • Hver Steno Partner stiller en koordinator til rådighed for at sikre videndeling og et tæt samarbejde mellem det enkelte hospital og SDCA.
 • Steno Partner-koordinatorerne og SDCA mødes som minimum hvert kvartal i "Steno Partner Forum".

For yderligere oplysninger, kontakt:

 

Centerdirektør

Troels Krarup Hansen
E-mail: troeha@rm.dk
Mobil: 6167 9616

Tilmeld dig nyhedsmail fra Steno Diabetes Center Aarhus

* skal udfyldes

 • Nyhedsmailen er for dig, der er interesseret i at følge med i etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus.
 • Nyhedsmailen indeholder nyt om vores centrale aktiviteter; udvikling af behandlingstilbud, forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorer.
 • Du kan forvente at modtage en nyhedsmail 2-3 gange om året.

Se tidligere nyhedsmails.