Er du svært overvægtig, kan du via din egen læge blive henvist til Steno Diabetes Center Aarhus med henblik på en vurdering af, om en operation for svær overvægt er en mulighed for dig.

Kan du tilbydes en operation?

En vurdering af, om du kan tilbydes enoperation vil typisk omfatte kontakt til læge, sygeplejerske, diætist samt et gruppeforløb, hvor du får grundig information om alle aspekter ved operationen. Det drejer sig om ulemper, bivirkninger, gavnlige effekter og forventet vægttab.

Efter samtaler, blodprøver og undersøgelser vil der blive taget endelig stilling til, om en operation kan komme på tale. Beslutning tages i samråd med dig, men i sidste ende er det en lægelig vurdering, der afgør, om du kan tilbydes en operation.

Operation for svær overvægt

Selve operationen foregår på kirurgisk afdeling på Hospitalsenhed Midt i Viborg.

Når operationen er overstået, starter du i et ambulant forløb i 2 år ved Steno Diabetes Center Aarhus, hvor vi holder øje med eventuelle komplikationer, du modtager diætrådgivning, og du har mulighed for at få hjælp ved eventuelle problemer.

Læs alt om operation for svær overvægt her.

 

Klinik for svær overvægt - kontakt