I behandlingen af type 1-diabetes er der mulighed for at anvende insulinpumper og glukosesensorer. I samarbejde med dig foretager vi - på baggrund af en tværfaglig vurdering og prioritering - en beslutning om behandlingen.

Udvalget af insulinpumper og sensorer er underlagt de offentlige udbudsregler.

 

ROTO® - Få hjælp til rotation og registrering af insulininjektioner

Vejledning til dig med insulinpumpe

Sådan uploader du data hjemmefra

Diasend: Upload data fra din blodglukosemåler

LibreView: Upload data fra din Libre

CareLink: Upload data fra Medtronic insulinpumpe

  til fagfolk.png  Til fagfolk

Datadeling_rød.png

Hvad gør du, når udstyret driller?


Det er desværre ikke nok, at du som bruger af diabetesudstyr kontakter firmaet bag produktet eller din behandler.

Du bør også indberette alle hændelser med medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen. På den måde er du med til at sikre, at udstyret hele tiden bliver bedre og mere sikkert i brug.

Tænketank for type 1-diabetes har igangsat en kampagne om indberetning af fejl, svigt og mangler i diabetesudstyret til Lægemiddelstyrelsen.