Coronavirus100x100px.jpg

Information om diabetes og coronavirus

Læs om diabetes og coronavirus på www.videncenterfordiabetes.dk

 

Information til fagfolk og samarbejdspartnere

Coronavirus100x100px.jpg Forskning, udvikling og uddannelse

Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter for diabetes. Vi styrker behandling, forebyggelse, forskning og samarbejde til gavn for alle mennesker med diabetes i hele Region Midtjylland.

Læs mere på www.stenoaarhus.dk.