petriskål


Forskerne på Øre,-Næse- og Halskirurgi beskæftiger sig med både klinisk og eksperimentel forskning indenfor specialet og i samarbejde med flere af universitetshospitalet øvrige forskningsafdelinger samt Aarhus Universitet.
Læs mere om forskning i øre-næse-halssygdomme og hoved-halskirurgi

http://pure.au.dk/ws/api/513/

ansatte