Formålet med en EEG-undersøgelse er at se om den elektriske aktivitet i hjernen er normal.

Generelt om elektronencefalografi-undersøgelse (EEG)

Sådan laves undersøgelserne og sådan bruger vi dem

Flerdøgns-EEG under indlæggelse med videooptagelse

Undersøgelse hvor epileptiske eller ikke-epileptiske anfald optages med EEG og samtidig videooptagelse.

Ambulant døgn-EEG

Undersøgelse for at diagnosticere en meget sjælden form for epilepsi hos børn

EEG for børn

Sådan foregår undersøgelsen, og sådan forbereder du dit barn

EEG med søvn

Sådan foregår undersøgelsen, og sådan forbereder du dig