Molekylær Medicinsk Afdelings forsker i kræft, molekylær diagnostik, medicinske sygdomme og bioinformatik.

Vi opdager, udvikler og afprøver molekylære markører, der på sigt kan bruges af læger til at:

  • diagnosticere kræft på tidligt stadie (molekylære markører)
  • forudsige kræftsvulstens udvikling (progressions- og agressivitetsmarkører)
  • forudsige kræftsvulstens reaktion på behandling (kemorespons)
  • tilpasse behandlingen til den enkelte patient (personlig medicin)


MOMA driver store forskningscentre finansieret af Kræftens Bekæmpelse, EU, Lundbeckfonden  og andre private og offentlige fonde.

Meget af forskningen baserer sig på biobanker, der er opbygget siden 1994.

MOMA driver et NGS Core Center for forskere på AUH , Aarhus Universitet og eksterne samarbejdspartnere.

Vi anvender det mest moderne udstyr og udvikler og afprøver nye metoder, teknikker, protokoller og software til at understøtte afdelingens forskning og diagnostik i samarbejde med markededs førende leverandører.

Vi tilbyder

MOMA har en stor forskningskompetence baseret på forskergrupper med over 100 medarbejdere og studerende.

MOMA's forskere og akademikere i Molekylær Diagnostisk Afsnit står gerne til rådighed med information om molekylære og cellebiologiske emner. Vi bidrager gerne med sparring ved udvikling af molekylære forskningsprojekter!

For yderligere informationer se vores engelske sider på moma.dk.

Publikationer

Se aktuel liste på moma.dk/publications

   Kontakt

   Find vej