En biobank er en samling af nedfrosne patientprøver - det kan være blod, urin og væv - og forarbejdninger af disse materialier (RNA, DNA, protein). Sammen med prøverne gemmer vi oplysninger om patienten og dennes sygdomsforløb.

MOMA opbevarer flere forskellige biobanker.

Vi har fire forskningsbiobanker - blærekræft (siden 1994), tarmkræft (siden 1999), prostatakræft (siden 2002) og colorektal endoskopi (siden 2014).

MOMA varetager også indsamling af blodprøver til Dansk CancerBiobank og Dansk Reuma Biobank i Region Midtjylland.

Dansk Cancerbiobank

En del af Regionernes Bio- og Genombank

Forskningsbiobanker i MOMA

blærekræft, tarmkraft og endoskopi, prostatakræft