Hvis du er pårørende til en patient på Mave- og Tarmkirurgi, Nørrebrogade, er du altid velkomne til at følge patienten til lægesamtale eller deltage ved stuegang, hvis patienten er indlagt og har givet tilladelse til det. 

Tag et familiemedlem eller en ven med til samtaler m.m.

Det er en god ide at tage et familiemedlem eller en ven med til samtaler med lægen eller sygeplejersken. Så er I flere, der hører, hvad der bliver sagt, og I kan sammen få stillet de spørgsmål, der dukker op undervejs.

Vælg en kontaktperson

Det er en god ide, hvis patient og pårørende sammen vælger en fast kontaktperson, som kan fungere som bindeled mellem patienten, de pårørende og personalet.

Telefonisk kontakt under indlæggelse

Under indlæggelse på afsnit L1 ønsker vi, at patienterne så vidt muligt selv har telefonkontakt med pårørende om deres situation.

Hvis du som pårørende alligevel skulle have behov for at kontakte personalet, kan vi kontaktes på telefon: 7846 2843.

Morgen:

   kl. 07:30-08:15

Eftermiddag:

   kl. 13:00-14:00

Aften:

   kl. 20:00-21:00

 

Personalet har tavshedspligt

Som personale har vi tavshedspligt og det betyder, at vi kun giver oplysninger til pårørende, såfremt patienten har givet sin tilladelse.

Spørgsmål og vagtskifte

I tidsrummet 15-16.30 er der vagtskifte. Derfor vil I her kunne møde personaler, som ikke nødvendigvis kender patientens situation i alle detaljer og derfor heller ikke kan forventes at kunne besvare spørgsmål om plan for behandling, prøvesvar med mere. Ønskes der svar på sådanne spørgsmål, henvises til at deltage i næste dags stuegang eller afvente, at aftenvagten har sat sig ind i den enkeltes situation

Se også:

Mere information om mavesår og anden godartet lidelse i spiserør/mavesæk