Hvis du har fået konstateret forsnævring i spiserør, som kræver gentagne udvidelser af spiserøret i rus eller fuld bedøvelse, følger du et af disse forløb: 

Du ringer selv

Du ringer selv til Klinik for kikkertundersøgelser, når du kan mærke, at du trænger til at få udvidet spiserøret, tlf. 2151 4958. 

Før du ringer, skal du vurdere dine synkeproblemer ud fra følgende skema: 


Den sygeplejerske, du taler med, har et tilsvarende skema foran sig. I aftaler så, hvilken dato, du skal komme ind på Klinik for Kikkertundersøgelser og få udvidet dit spiserør. 

Du indkaldes med bestemt interval

Du kan aftale med lægen, at du skal indkaldes til ny udvidelse af spiserøret med et bestemt interval. 

Du kan altid kontakte Klinik for Kikkertundersøgelser, hvis du får behov for at få udvidet spiserøret tidligere end planlagt. 

Du laver aftale ud fra symptomer

Du ringer til Klinik for Kikkertundersøgelser, når du oplever behov for snarlig udvidelse af dit spiserør. Ud fra dine symptomer på begyndende synkebesvær, aftaler I nærmere forløb. 

Behov for gentagne udvidelser

 

Når du har haft behov for at få udvidet spiserøret gentagne gange, kan du møde fastende direkte i afdelingen den aftalte morgen. Er det mere end tre måneder siden, du har fået udvidet spiserøret sidst, skal du beregne ekstra tid i Klinik for Kikkertundersøgelser, da du skal have optaget en kort journal samt tale med anæsesilæge igen, før du kan bedøves. 

Du vil som hovedregel få foretaget udvidelsen tidligt på dagen. Efter kort tids ophold i opvågningsafdelingen, kan du tage hjem. 

Hvis du har behov for at tale med en læge om din behandlingsplan, får du en tid i ambulatoriet, hvor du kan stille spørgsmål til en læge med specialviden netop på din lidelse. 

Projekt "Det Brugerinddragende hospital"

Afdelingen deltager i Projekt "Det brugerinddragende hospital". Dette projekt handler primært om at inddrage patienter mest muligt i egen behandling. Afdelingen har kun positive erfaringer med at lade patienter med forsnævninger af spiserøret kontakte afdelingen, når der er begyndende synkebesvær, så næste udvidelse af spiserøret tilrettelægges ud fra patientens behov. 

Du kan læse en artikel om projektet her: www.vibis.dk

Der er også link til et indslag i TV sept. 2015 om samme projekt. 

Kontakt: 

Telefonnummeret til Klinik for Kikkertundersøgelser er 7846 6415  (døgnet rundt).