Er der mistanke om KOL skal du først og fremmest have lavet en lungefunktionsundersøgelse – også kaldet en spirometri.

Hvordan foregår undersøgelsen?

I Lungeambulatoriet vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som instruerer dig i at udføre lungefunktionsundersøgelsen. Undersøgelsen går ud på at teste dine lungers funktion ved at du laver en pusteprøve. Er lungefunktionen nedsat, vil der blive lavet en test, hvor du får inhalationsmedicin og skal lave pusteprøve igen. Der kan også blive tale om, at du skal have taget et røntgenbillede af dine lunger.

Sygeplejersken vil spørge ind til dine symptomer, eventuelle rygevaner, medicin, ernæring og motion. Du bliver samtidig informeret om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre, og hvad KOL er for en sygdom. Efter samtale med sygeplejersken skal du tale med en læge, der sammen med dig lægger den videre plan for din behandling.

Behov for indlæggelse

Da KOL er en sygdom, som ikke opdages med det første, kan nogle opleve, at de bliver så dårlig af en forværring eller infektion, at der bliver behov for en indlæggelse. I disse tilfælde behandles den pludselige forværring eller infektion i vores sengeafsnit, som følges op af en lungefunktions-undersøgelse og samtale i lungeambulatoriet så snart kroppen er stabil igen.